Partner van het onderwijs

HelloProf groeide de afgelopen jaren uit tot een toonaangevende partner van het Belgische onderwijs. Meer dan 20 000 leerlingen deden ondertussen beroep op onze diensten. Daarbij zetten wij ons dagelijks in om leerlingen te ondersteunen waar nodig. Door een hybride systeem van publieke en private samenwerking tussen school en aanvullend onderwijs te creëren, kunnen we meer kansen bieden aan leerlingen en het meeste halen uit de werkingsmiddelen van het onderwijs. Bovendien zorgt de instroom van privaat geld voor een algemene verbetering van het onderwijsniveau. Leerlingen die instappen in korte trajecten via HelloProf, gaan gemiddeld met 27% vooruit. Dit stelt scholen in staat zich te focussen op hun kerntaken en ouders ervaren meer rust in het gezin.

Grotere vraag naar ondersteuning

De vraag naar extra onderwijsondersteuning komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen zoals meer hoogopgeleide ouders, en demografische veranderingen zoals een toename aan leerlingen met een migratieachtergrond. HelloProf begon in 2013 om aan deze groeiende behoefte te voldoen. HelloProf biedt niet alleen kwalitatieve begeleiding aan huis maar ondersteunt ook scholen met programma's zoals huiswerkklassen, 1-op-1 bijles op school en extra begeleiding voor leerlingen. Het aanvullend onderwijs speelt een belangrijke rol bij het inhalen van leerachterstanden door de COVID-19-pandemie en lerarentekorten.

partner onderwijs (1)

Evolutie van de schoolondersteuning

Vroeger werden ondersteunende onderwijstaken uitgevoerd door minder professionele individuen en organisaties. Sinds de oprichting in 2013 heeft HelloProf zich ingezet om de sector te professionaliseren door te investeren in onderzoek, methodologieën en opleidingen. Ouders zijn positief over aanvullend onderwijs, zoals blijkt uit recent onderzoek van HelloProf. Scholen en CLB’s verwijzen ook steeds vaker door naar onze diensten.
Het behoud van onderwijsvrijheid en de autonome positie van onderwijsinstellingen stellen scholen in staat om zelf te kiezen of ze al dan niet samenwerken met externe partijen en welke partijen het beste bij hen passen.
In veel Zuid-Europese landen, het Verenigd Koninkrijk of Aziatische landen, richten particuliere onderwijsaanbieders zich op de kerntaken van het reguliere onderwijs en groeiden uit tot een veel duurder en ontoegankelijker alternatief voor regulier onderwijs. In België is er geen sprake van privatisering van het onderwijs, maar eerder van uitbesteding van niet-kerntaken aan professionele ondersteuners, waar zowel de leerling, de school als de ouder van profiteren.

De hybride samenwerking van de toekomst

De extra begeleiding van HelloProf vindt plaats in de vertrouwde omgeving van de eigen school. Zo kunnen we die afstemmen op het lesprogramma en de schoolcultuur. De school kan daarnaast toezicht houden op de kwaliteit.


Daarnaast trekt aanvullend onderwijs binnen de schoolmuren lestalent aan. Door onze bijlesdocenten en huiswerkbegeleiders kennis te laten maken met het vak als leerkracht en de school maken we samen de stap van flexibel werken in het aanvullend onderwijs naar een vaste baan in het reguliere onderwijs zo klein mogelijk. In het kader van het huidige lerarentekort is dit een welkome ontwikkeling. Lees enkele getuigenissen van bijlesdocenten die nu voor de klas staan.

Lees getuigenissen
onderwijs partner
Content
Ontworpen door docenten voor studentenPath

Eigen lesmateriaal

HelloProf werkt met eigen lesmateriaal: ontworpen door gediplomeerde leerkrachten, opgemaakt volgens de Vlaamse eindtermen en bruikbaar binnen alle onderwijsnetten. Elk boek bevat uitleg en opdrachten met verbetersleutel, zodat er zelfstandig of samen met een begeleider kan worden gewerkt.

Naar de webshop!

Wat kan HelloProf voor uw school betekenen?

Het reguliere en het aanvullend onderwijs hebben elkaar gevonden in een effectieve samenwerking, waarbij leerlingen en ouders optimaal worden ondersteund en tegelijkertijd scholen en docenten worden ontlast. Bij HelloProf blijven we hieraan werken en staan we open voor gesprekken met alle partners in het onderwijsveld over de toekomst.

Wil u meer weten over de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact op met Dieter Dehaemers:

scholen@helloprof.com

092980818

partner van het onderwijs